CHCEME CHRÁNIT NAŠE DĚTI PŘED INFEKCÍ KORONAVIRU!

Požadujeme:

  • Všem věkovým kategoriím musí být umožněno chránit se před infekcí covid-19, dokud nebude dosaženo plné ochrany očkováním.
  • Udělením práv zapsaných v Grundgesetz (čl. 2 a čl. 6) s přihlédnutím k tomu, že "...péče o děti a jejich výchova [...] jsou přirozeným právem rodičů a povinností, která jim náleží především.".
  • Povinné zavedení všech opatření na ochranu před infekcemi doporučených RKI pro střediska denní péče a školy.
  • Povinné vzdělávání namísto povinné školní docházky. Kvalifikovaná školní docházka zajištěna i pro ty žáky, kteří se rozhodnou pro dálkové studium.
  • Rodinám musí být umožněno zvolit si, zda budou plnit vzdělávací povinnost prostřednictvím docházkové výuky nebo (školou navržené) dálkové výuky.
  • Transparentní informování o výskytu nákazy v každé škole a školce. Rodiče musí vědět, kde se jejich děti střetly s nakaženým.

Prosinec 2021

Končí rok plný nadějí a zklamání, nejistot a velkých změn.

Rodiny odolávají velkému stresu. Posouváme hranice zdravotní péče a sociální soudržnosti. Vidíme, jak jsou varování a výzvy vědy ignorovány a společenský konsenzus poškozen.

Mnozí se museli a musí rozloučit. Se svými blízkými, kteří zemřeli v důsledku infekce Covid-19 nebo kterým se kvůli neustálému přetěžování nemocnic nepodařilo náležitě pomoci přežít další vážnou nemoc.

Mnozí jsou unaveni a ještě více si přejí, aby toto vyčerpávající období konečně skončilo. Do této nálady se mísí zprávy o stále nových hrozivých variantách. Letecké síly už létají s vážně nemocnými lidmi na léčení po celé zemi, a dokonce i do zahraničí.

Téměř bez povšimnutí veřejnosti přibývá nemocných také ve školách a školkách. Téměř v každé škole a instituci jsou nyní děti a mladí lidé, kteří se sice uzdravili, ale ani po dlouhé době od onemocnění ještě nejsou "ve své kůži". To představuje pro postižené rodiny velkou zátěž. Nabídek pomoci a léčby pro děti trpící takovými dlouhodobými následky je stále příliš málo. Těžké a nejisté období.

Ještě strašnější je pohled na počet dětí, které zemřely. Děsí nás relativizující zmínky o "možných předchozích stavech" - jako by pak byl život dítěte méně cenný a ztráta pro pozůstalé méně bolestná. Tento způsob uvažování je cynický a špatný. Všechny děti jsou ohroženy korunou, ať už před onemocněním, nebo ne.

Děsí nás modelové výpočty statistiků a epidemiologů: Při nekontrolované nákaze mladé generace (zejména neočkovaných dětí) bychom museli v příštích týdnech počítat se stovkami úmrtí a tisíci a tisíci dětí trpících Long Covid syndromem.

To, že se infekce přenáší i zpět ze škol a školek do rodin, je vědecky nezpochybnitelné. "Návrhy a návrhy koncepcí, jak se vypořádat s výskytem infekcí a z toho plynoucími výzvami pro školky a školy, předložili vědci a praktici odpovědným stranám v uplynulých 20 měsících. Nastal čas je ověřit a realizovat."

Signatáři této výzvy pocházejí ze všech vrstev obyvatelstva, které spojuje přání překonat pandemii a konečně zajistit dětem odpovídající ochranu.

Podpořte naši výzvu svým podpisem!